Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Documents i informes

Repositori d'informes, documents i estudis que presenten la comarca com a localització competitiva per a la inversió empresarial.

Consulteu la informació socioeconòmica de tots els municipis de la comarca de l'Alt Penedès. Seleccioneu el municipi sobre el qual voleu consultar dades per any.

Accés a les dades

Els polígons d’activitat econòmica (PAE) constitueixen un actiu territorial cabdal per al desenvolupament econòmic local: a banda del seu valor urbanístic, patrimonial i immobiliari, són espais que acullen bona part del teixit productiu dels nostres municipis i constitueixen un factor clau de competitivitat per a les empreses que s'hi ubiquen.

Els estudis sobre Polígons d'activitat econòmica (PAEs) de la comarca de l'Alt Penedès són uns documents que recopilen i analitzen la informació recollida a partir de la consulta de diferents fonts, d'un exhaustiu treball de camp i del posterior del buidat de dades.

Infraestructures, serveis i mobilitat als polígons d'activitat econòmica de la comarca: Dades Power BI

Anàlisis dels models de gestió dels Polígons d'Activitat Econòmica a l'Alt Penedès - Gener 2020

Valoració i potencial de comercialització - Març 2018

 • Memòria explicativa
 • Presentació audiovisual
 • La transformació del sector de l’automoció envers l’electromobilitat: impacte i oportunitats a la comarca de l'Alt Penedès

  Presentació de resultats - Octubre 2023
  L'objectiu d'aquest programa és establir un model comarcal de treball per a la captació d’inversions des de tots els seus vessants:

  • Serveis OSS (One Stop Shop): servei d'assessorament en àmbits de mecanismes de finançament publicoprivat per empreses amb l'objectiu d'impulsar programes de creixement empresarial i facilitar l’accés al finançament.
  • SIT ( Sistema d’Informació Territorial Penedès): recull interactiu de recursos comarcals per a persones i empreses.
  • Fem Créixer el Penedès: programa amb l'objectiu d'anticipar-se als processos de reestructuració de les empreses del territori mitjançant la implementació d'un sistema de plans "aftercare".
  • En Xarxa Penedès: xarxa de governança públicoprivada de l’estratègia del Servei de Promoció econòmica i d’Ocupació que facilita la implementació dels projectes.

  Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals. També està cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social - Servei Públic d’Ocupació Estatal.

  Presentació de resultats - 2023
  Cens dels espais on diverses persones emprenedores poden compartir unes instal·lacions i serveis comuns per desenvolupar els seus projectes professionals de manera independent, i alhora fomentar projectes conjunts que permetin la creació de noves activitats econòmiques. D’aquesta manera es dona suport a les noves formes de treball que aposten per la flexibilitat dels espais, la sostenibilitat, el talent i la importància de la comunitat.

  Díptic